Актуализация на измененията в DIN EN 131 касаещи сектор стълби 2018

В Европейският съюз стандартът DIN EN 131-1 определя техническите изисквания, както и инструкциите за употреба на преносими стълби. Стандартът не е приложим за стълби за специфични професии като тези, които служат за почистване на прозорци, както и покривни стълби например. Новите спецификации влизат в сила от 01/01/2018 за всички останали видове стълби. За да се направи работата със стълби още по- безопасна, частите 131-1 и131-2 от стандарта DIN EN се променят значително. От 01/11/2015 (дата за изменение на стандарт в част EN 131-1) има временно споразумение, където новата и старата версия са в сила.

 

  Изменения в сектор стълби на европейските стандарти


DIN EN 131-1

Частта 131-1 определя наименованието и основните характеристики на преносимите стълби . Основните промени касаят стабилността срещу падане на стълбите. От 01/01/2018 всички стълби, които са с дължина 3,00 м. и повече, и могат да бъдат използвани като подпиращи се, трябва задължително да са с фиксирана основа, чиито размер е пропорционален на стълбата. Тези изисквания касаят всички стълби, които могат са се използват като подпиращи се включително дву- и трираменни изтеглящи се, с въже и с панти, където биха могли да се използват като подпиращи се на база тяхната конструкция. Това се отнася също така и за стълби, където поне една секция може да се използва отделно от другите.

Стълби, които са на склад следва да бъдат инспектирани въз основа на оценка на риска и ако е необходимо да се окомлектоват с допълнителна основа или с по- дълга от съществуващата, ако съществуващата основа не отговаря на новия стандарт.


      Алуминиеви

KRAUSE- Германия предлага перфектното решение за изтеглящи се и многофункционални стълби за размери от 11 стъпала и повече.За да се гарантира функционалността на изтеглящите се и многофункционални стълби, които да отговарят на новите изисквания на стандарта,  KRAUSE разработи „Trigon" основа за стълби с 11 стъпала и повече. "Trigon" основата ще бъде монтирана на най-малката част на стълбата, и по този начин тя все още ще може да се използва самостоятелно като подпираща се. Когато използвате цялата стълба, „Trigon" основата няма да пречи благодарение на нейната конструкция.

Алуминиеви стълби с универсална основа Trigon KRAUSE

Без увеличаване на заеманата площ на пода, всички стълби с височина над 3,0м и по- дълги не би следвало да се използват съгласно измененията на стандарта DIN EN 131-1:2015.

Предимства на универсална основа за алуминиева стълба Trigon KRAUSERelated Articles

КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА?

КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА?

КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА?

Преди да използваме алуминиевата стълба, трябва да се запитаме дали здравословното ни състояние позволява да използваме стълбата? Ползването на стълбата може да е опасно, ако страдате от заболявания, изискващи прием на определени лекарства, употреба на алкохол, или наркотици.

При транспортиране трябва да сте сигурни, че стълбата е добре укрепена върху багажника на колата или в съответния  камион, за да се предотврати падането и увреждането й.

Преди първата и употреба, внимателно огледайте стълбата и се уверете, че всичките й части са функциониращи.

В началото на всеки работен ден, в който ще се използва стълбата, тя трябва да бъде внимателно огледана за повреди, за да се осигури безопасното й ползване.

Уверете се, че алуминиевата стълба е подходяща за дейността, за която възнамерявате да я ползвате.

Tags алуминиеви стълби