Актуализация на измененията в DIN EN 131 касаещи сектор стълби 2018

В Европейският съюз стандартът DIN EN 131-1 определя техническите изисквания, както и инструкциите за употреба на преносими стълби. Стандартът не е приложим за стълби за специфични професии като тези, които служат за почистване на прозорци, както и покривни стълби например. Новите спецификации влизат в сила от 01/01/2018 за всички останали видове стълби . За да се направи работата със стълби още по- безопасна, частите 131-1 и131-2 от стандарта DIN EN се променят значително. От 01/11/2015 (дата за изменение на стандарт в част EN 131-1) има временно споразумение, където новата и старата версия са в сила.

 

  Изменения в сектор стълби на европейските стандарти


DIN EN 131-1

Частта 131-1 определя наименованието и основните характеристики на преносимите стълби . Основните промени касаят стабилността срещу падане на стълбите. От 01/01/2018 всички стълби, които са с дължина 3,00 м. и повече, и могат да бъдат използвани като подпиращи се, трябва задължително да са с фиксирана основа, чиито размер е пропорционален на стълбата. Тези изисквания касаят всички стълби, които могат са се използват като подпиращи се включително дву- и трираменни изтеглящи се, с въже и с панти, където биха могли да се използват като подпиращи се на база тяхната конструкция. Това се отнася също така и за стълби, където поне една секция може да се използва отделно от другите.

Стълби, които са на склад следва да бъдат инспектирани въз основа на оценка на риска и ако е необходимо да се окомлектоват с допълнителна основа или с по- дълга от съществуващата, ако съществуващата основа не отговаря на новия стандарт.


      Алуминиеви

KRAUSE- Германия предлага перфектното решение за изтеглящи се и многофункционални стълби за размери от 11 стъпала и повече.За да се гарантира функционалността на изтеглящите се и многофункционални стълби, които да отговарят на новите изисквания на стандарта,  KRAUSE разработи „Trigon" основа за стълби с 11 стъпала и повече. "Trigon" основата ще бъде монтирана на най-малката част на стълбата, и по този начин тя все още ще може да се използва самостоятелно като подпираща се. Когато използвате цялата стълба, „Trigon" основата няма да пречи благодарение на нейната конструкция.

Алуминиеви стълби с универсална основа Trigon KRAUSE

Без увеличаване на заеманата площ на пода, всички стълби с височина над 3,0м и по- дълги не би следвало да се използват съгласно измененията на стандарта DIN EN 131-1:2015.

Предимства на универсална основа за алуминиева стълба Trigon KRAUSERelated Products

Двураменна професионална стълба CORDA 2x11 Krause

Двураменна професионална стълба CORDA 2x11 Krause

Професионална стълба CORDA 2х11 KRAUSE с 11 стъпала.Професионална стълба от алуминий, със..

197,00 лв.

Трираменна професионална стълба CORDA  3x11 Krause

Трираменна професионална стълба CORDA 3x11 Krause

Професионална стълба CORDA 3x11 KRAUSE с 11 стъпала.Професионална стълба от три части с някол..

315,00 лв.

Трираменна професионална стълба TRIBILO 3x12 Krause

Трираменна професионална стълба TRIBILO 3x12 Krause

Професионална стълба Tribilo 3х12 KRAUSE с 12 стъпала.Професионална стълба ..

599,00 лв.

Трираменна професионална стълба TRIBILO 3x14 Krause

Трираменна професионална стълба TRIBILO 3x14 Krause

Професионална стълба Tribilo 3х14 KRAUSE с 14 стъпала.Професионална стълба ..

697,00 лв.

Еднораменна професионална стълба CORDA 1x11 Krause

Еднораменна професионална стълба CORDA 1x11 Krause

Професионална стълба CORDA 1х11 Krause с основа и 11 стъпала.  Професионална стълба о..

104,00 лв.

Tags професионални стълби