КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА

КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА?

Преди да използваме алуминиевата стълба, трябва да се запитаме дали здравословното ни състояние позволява да използваме стълбата? Ползването на стълбата може да е опасно, ако страдате от заболявания, изискващи прием на определени лекарства, употреба на алкохол, или наркотици.

При транспортиране трябва да сте сигурни, че стълбата е добре укрепена върху багажника на колата или в съответния  камион, за да се предотврати падането и увреждането й.

Преди първата и употреба, внимателно огледайте стълбата и се уверете, че всичките й части са функциониращи.

В началото на всеки работен ден, в който ще се използва стълбата, тя трябва да бъде внимателно огледана за повреди, за да се осигури безопасното й ползване.

Уверете се, че алуминиевата стълба е подходяща за дейността, за която възнамерявате да я ползвате.

Почиствайте стълбата от всякакви замърсявания,  като например: боя, мръсотия, масло, или сняг.

В случай на ползване на алуминиевата стълба в професионалната ви дейност, се изисква периодичната й инспекция. Преди използването на стълбата, направете оценка на риска и вземете предвид предписанията на съответните норми на българското законодателство.

Позициониране  и подготовка за работа на стълбата.

Стълбата трябва да бъде поставена изправена, т.е. стъпалата й  трябва да са хоризонтални. Когато стълбата се ползва като единична (подпираща се) стълба трябва да се спазва правилния ъгъл на наклона (ъгъл на наклона около 1:4).

Преди да използвате стълбата проверете дали са добре заключени всички налични заключващи механизми.

Осигурителните колани (ако са налични в окомплетовката) трябва да бъдат добре опънати.

Стълбата трябва да бъде поставена  на твърда,  равна,  хоризонтална и неподвижна  повърхност.

Никога не трябва да се променя позицията на стълбата, докато някой се намира на нея.

При позициониране на стълбата трябва да се вземе предвид риска от  сблъскване,  например  тя  може да бъде блъсната от  човек,  превозно средство, врата и др..

Преценете риска от допир на стълбата  с  висящи електропреносни кабели или други електрически съоръжения, което може да доведе до токов удар.

Стълбата трябва да стои на краката си, а не на стъпалата си.

Не поставяйте стълбата върху хлъзгави повърхности (лед, лъскави подови покрития или много замърсени повърхности),  ако не са взети допълнителните мерки за предотвратяване на  приплъзването й, или ако замърсените места  не са щателно почистени.

Използване на стълбата.

Не превишавайте максималния допустим товар на стълбата - 150 кг,  включващ теглото на ползвателя и всички предмети,  поставени на стъпалото или на площадката й.

Не се накланяйте далече извън  стълбата: тялото  на потребителя трябва да бъде по средата на рамката й, като и двата му крака трябва да са на едно ниво, поставени  на едно и също стъпало.

Не вдигайте наклонената стълба на по-високо ниво, без допълнително подсигуряване, като например връзване или използване на подходящо устройство за стабилност;

Не използвайте стоящата стълба като средство да се качите на друга плоскост, разположена по-високо.

Не стойте на най-горните три стъпала на наклонената стълба.
Не стъпвайте върху  двете най-горни стъпала на стояща алуминиева стълба, ако тя няма  горна платформа и рамка за придържане с ръка/с коляно.

Не стойте на най-горните четири стъпала на преносимата стълба с разтегателна стълба на върха;

Наклонените стълби, използвани за достъп до по-високо ниво, трябва да излизат (стърчат) най-малко 1 м над точката на облягане (опорната точка);
Използвайте стълбата само за лека работа с кратка продължителност.

За работа с електрически съоръжения под  напрежение използвайте само електронепроводящи стълби.

Не използвайте стълбите на открито при неблагоприятни метеорологични условия, например при силен вятър.

Вземете предпазни мерки деца да не се качват или да  играят близо до  стълбата.

Изкачвайте се и слизайте по стълбата обърнати с лице към нея.

Дръжте се здраво за стълбата докато  се изкачвате или слизате по нея.

Не използвайте стълбата като мост.

Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба.

На лице, намиращо се върху стълба, не се подават материали и предмети чрез подхвърляне.

Не се стои под стълба, когато върху нея има работещ.

При изкачването на стълбата носете подходящи обувки.

Избягвайте прекомерен страничен товар, като при пробиване на отвори в зидария и бетон.

Не стойте  на стълбата продължително  време без редовни почивки (умората е опасна).

Предметите, които пренасяте при изкачване или слизане по стълбата трябва да са леки и с форма,  удобна за носене.

Избягвайте дейности, които прекомерно биха натоварили стълбата странично, например пробиване на отвори в твърди повърхности като зидария и бетон.

Придържайте се с една ръка докато работите на алуминиевата стълба или ако това не е възможно, вземете  допълнителни мерки за сигурност.

Ремонт, поддържане и съхранение на алуминиевите стълби.

Ремонтът и поддръжката на стълбата трябва да бъде осъществяван само от квалифицирано лице, в съответствие с препоръките на производителя.

За ремонт на стълбите трябва да се използват само оригинални части, предоставяни от  производителя на стълбата.

Стълбите трябва да се съхраняват на място, предпазено от неблагоприятни атмосферни условия като дъжд, сняг.

След използване на  алуминиевата стълба, тя трябва грижливо да се почисти от всякакви замърсявания, като мръсотия, бои,  масла.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В DIN EN 131, КАСАЕЩИ СЕКТОР СТЪЛБИ 2018

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В DIN EN 131, КАСАЕЩИ СЕКТОР СТЪЛБИ 2018

В Европейският съюз стандартът DIN EN 131-1 определя техническите изисквания, както и инструкциите за употреба на преносими стълби. Стандартът не е приложим за стълби за специфични професии като тези, които служат за почистване на прозорци, както и покривни стълби например. Новите спецификации влизат в сила от 01/01/2018 за всички останали видове стълби. За да се направи работата със стълби още по- безопасна, частите 131-1 и131-2 от стандарта DIN EN се променят значително. От 01/11/2015 (дата за изменение на стандарт в част EN 131-1) има временно споразумение, където новата и старата версия са в сила.

Tags aluminieva stylba