Условия за ползване

Настоящите общи условия Ви дават информация за правата при използване на услугите в ектронния магазин СТЪЛБИТЕ.bg. Всеки един потребител е обвързан с правилата и условиятa на нашия сайт от момента на влизане до напускането му.РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително предупреждение.

ГАРАНЦИИ

При установена повреда на продуктa по време на доставка, той се възстановява от РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg във възможно най-кратък срок.
Разходите при връщането на стока с констатиран дефект са за сметка на РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКАЗАНА СТОКА

1. Клиента има право да върне или замени закупена стока в рамките на 14 дни, само ако са спазени следните условия:
    - видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
    - стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането от куриерската фирма;
    - цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
    - не е спазен договорения със РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg срок на доставка.

    -при отказ на поръчка, потвърдена през сайта, и по телефона, клиента заплаща куриерската услуга в двете посоки.

2. Връщането и замяната на стоки се урежда само при следните условия:

     - стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, всички допълнителни елементи (болтове, гайки, основа, PVC елементи) са пакетирани прикрепени по фабричен начин от производителя, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от РОСТИНИ ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), товарителница от куриера; 

     - всички транспортните разходи са за сметка на клиента.

Рекламациите важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията "ЗЗП", клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за доставка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Всеки настоящ или бъдещ клиент, който възнамерява да извърши покупка чрез нашия елекронен магазин РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg, трябва да попълни регистрационна форма, където да даде вярна информация за себе си, като по този начин създава свой клиентски профил. Информацията с личните Ви данни се използва само и единствено в рамките на онлайн магазина, без разпространение извън него. Чрез създаването на клиентски профил Вие получавате:
    - потребителско име и парола, с които се идентифициратe в нашият онлайн магазин.
    - потвърждавате съгласието си с настоящите условия за ползване и пазаруване в РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg
    - получавате правото да извършвате валидни поръчки за закупуване на продукти, предлагани от РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg, както и да отказвате изпълнението им по указания в сайта ред.

2. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да отказва достъп или изпълнение на поръчки, при установена неточност или некоректност от страна на потребителя.
3. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на поръчката.
4. Указаната в сайта цена е за 1 бр. в лева и с ДДС.
5. При поръчка потребителят e задължен да посочи: брой, начин на доставка, адрес или офис на куриерска фирма, телефон и e-mail за потвърждение на направената от него заявка. Ако попълването на полетата за обратна връзка e неточно или невярно не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчка и доставка.
6. Потребителят трябва да потвърди направената поръчка и всички детайли по нея, след като служител на РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg се свърже с него по телефон или e-mail.
7. След дадената по горе информация, Вие ще се уверите, че комуникацията по електронен път удовлетворява Вашите изисквания, спрямо закона и тя e равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
8. Чрез натискане на бутона "Купи" или поръчка направена по телефона, потребителят извършва действие, което представлява искане, обвързващо го със силата на договор и съответно на описаните в настоящия документ условия и правила на "ЗЗП".
9. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия за ползване.
10. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg.Копирането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg.
11. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават правилата на общуване и комуникация, да извършват действия, нарушаващи права или интереси на трети лица, разпространение на вируси или извършване на поръчки от името на друго лице без негово съгласие.
12. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право или на чужда интелектуална собственост, неправомерно придобита информация, такава, която накърнява лични интереси на трети лица.
13. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта, не носи отговорност за последиците и евентуалните вреди, свързани по какъвто и да е начин с използването на този сайт. Изложената информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е изцяло доброволно и по тяхна инициатива.
14. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има външни линкове.
15. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта и не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна.
16. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности и неточности в информацията за стоката, продадена от производителя.
17. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини, независещи от нас.
18. РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg се задължава да спазва договореностите с потребителя, с дължимата грижа и нужното внимание.

19. Лични данни:

РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg полагат дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
∙ При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, 
 РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
∙ 
 РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info @ стълбите . bg
∙ Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

∙ е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
∙ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
∙ 
РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

20. Отговорност:

РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които РОСТИНИ ЕООД чрез СТЪЛБИТЕ.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  чрез “www.стълбите.bg”.